برای عشق...

کاش میدونستی....

کاش میدونستی همه ی این تحملها برای چیه...

کاش میدونستی له شدن غرور یک مرد  زیر پای حرفهای ناجوانمردانه و ناحق یعنی چی...

کاش میدونستی دیدن اشکهای پدر یعنی چی.....

کاش میدونستی کوچک شدن و احساس هیچ بودن بعداز صحبتهای ...... یعنی چی...

کاش میدونستی شنیدن حرفهای نامربوط رو شنیدن و صدای خرد شدن غرور و تمام وجودتو شنیدن و دم نزدن یعنی چی......

کاش میدونستی بخاطر عشق همه اینا رو تحمل کردن یعنی چی....

کاش میدونستی تو قلبم چی میگذره ....

کاش میدونستی در چه وضعیتی قرار دارم و ...

کاش باور داشتی که دوستت دارم....

کاش میدونستی نبودت در نظرم یعنی غم یعنی غصه یعنی سیاه و سفید بودن دنیا.....

کاش میدونستی بی تو بودن چه دردی داره....

کاش میدونستی که بی تو بودن رو تحمل میکنم....

کاش میدونستی بی تو بودن رو برای با تو بودن تحمل میکنم .....

کاش میدونستی اگر عشقت نبود اگر عاشقی نبود..........

کاش میدونستی هرکاری میکنم برای بودن با توه ...

کاش میتونستم قلبمو درارم تا میدیدی توش چی میگذره...

کاش.........

 

 

کاش برای لحظه ای بمن حق میدادی....

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:31  توسط دل شکسته...  |